ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ :

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

2ο ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΣΤΡΟΥ

32 300 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΗΛ:+30 22610 34343

FAX :+30 22610 34344

e-mail : ste4@agelousis.gr

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ :

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε.

6ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

32 100 ΜΑΡΑΘΙΑΣ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΤΗΛ:+30 22610 27966

FAX :+30 22610 26432

e-mail : ste12@agelousis.gr

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ :

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε.

4ο ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ - ΠΑΛΑΜΑ

43 200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΗΛ:+30 24440 24494

FAX :+30 24440 24495

e-mail : palamas@agelousis.gr